Firmaet A. Holbæk Eriksen A/S ble grunnlagt i Trondheim 16. mai 1881. De hadde sine første lokaler i det som senere ble Møllergården i Nordre gate. Lokalene ble raskt for små og i 1889 kjøpte firmaet Olav Tryggvasons gate 17 hvor de hadde tilhold helt til august 1918. Da flyttet de lengre ut i samme gate til Klüvergården på hjørnet mot Ravnkloa i Olav Tryggvasons gate 40. Etter at firmaet først flyttet til Olav Tryggvasons gate hadde de en stor ekspansjon i sin virksomhet. Det som begynte med 5 mann endte opp i en arbeidsstyrke på 60 personer. Det omfattet bok- og papirhandel, lager og trykkeri. I 1899 flyttet innehaveren Anders Holbæk Eriksen til Christiania, og selskapet ble omgjort til et aksjeselskap og K. M. Hauer kom inn som kompanjong og disponent. I 1914 ble Hans Olsen disponent. Firmaet fortsatte driften i lang tid, og trykkeriet fikk en stadig mer framtredende del av driften.

Hentet fra Lokalhistoriewiki.no

Trondhjem – Bispehaugens Skoles Guttemusikkorps 17. mai
not rated kr 480,00 Kjøp