Hans Holtermann Abel var ein pionér innan portrettfotografi og kunstfotografi. Han var også ein av dei første som i stor stil produserte norske julekort og fotografiske kunstreproduksjonar.

Han voks opp i Farsund, der faren var sakførar og byens første ordførar. 1846 blei faren byfogd i Kragerø, og frå 1846 til 1850 var Hans lærling ved apoteket der. Etter å ha tatt medhjelpareksamen 1850 arbeidde han dei neste to åra som medhjelpar ved Svaneapoteket i Christiania. 1853 tok han cand.pharm.-eksamen. Dei ti åra som følgde arbeidde han ved fleire apotek og var m.a. styrar ved apoteket i Farsund.

Ei veksande interesse for fotografi gjorde at han 1863 – same året som han miste både den første kona si og det einaste barnet han hadde med henne – braut opp og drog til Tyskland for å lære meir om emnet hos Ludwig Kleffel, ein kjend forfattar av fotografiske lærebøker. Her møtte han Louise, utdanna fotograf og dotter til Kleffel. 1864 gifte han seg med henne. Utan kapital i ryggen opna det nygifte paret same året eit fotografisk atelier “i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania” og byrja i tillegg handel med fotografiske artiklar.

Les mer i Norsk biografisk leksikon / Store norske leksikon:
https://nbl.snl.no/Hans_Abel

Fredrikstad – Fergepram og hesteskyss
Fredrikstad – Fergepram og hesteskyss
Fredrikstad – Fergepram og hesteskyss

A/S Abel, Christiania (1912).

not rated kr 280,00 Kjøp