Olaf Martin Peder Væring (født i Kristiania 30. april 1837, død 26. november 1906) var en norsk fotograf. Han var sønn av buntmaker Fredrik Wilhelm Werring og hustru Anna Holm. Han endret etternavn, angivelig fordi slekten mislikte hans yrkesvalg. Etter endel år som fotograf under navnene Wæring eller Verring, etablerte han firmaet O. Væring i 1863.

Fra slutten av 1860-årene til begynnelsen av 1880-årene virket han i Sarpsborg, deretter igjen i Kristiania , der han hadde flere forskjellige atelierer. Han spesialiserte seg på kunstfotografering, han fotograferte Gokstadskipet for Universitetets Oldsaksamling og drev kunstforlag. Firmaet, som fremdeles eksisterer, ble drevet videre av hans sønnesønn Ragnvald Væring (1884-1960), som blant annet tok en rekke bilder for Oslo kommune.

Ved Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men hennes nevø, fotografen Ragnvald Væring, hadde allerede overtatt ledelsen og ble hennes medarbeider. Da Ragnhild giftet seg med Karl Teigen (15. november 1884-16. desember 1969) i 1907 gikk hun ut av firmaet og Karl kom inn i hennes sted. Karl drev firmaet sammen med Ragnvald til 1936 da han gikk ut som resultat av dårlig samarbeid.

Etter å ha vært lærling og medarbeider i firmaet siden 1947 overtok Per Petersson i 1959 etter Ragnvald Væring. Per Petersson fortsatte arbeidet med å avfotografere norske billedkunstneres produksjon og står for store deler av arkivets avfotograferinger i farger.

Firmaet drives i dag (2015) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson og er nå etablert som et bildebyrå med utleie av avfotograferinger til ulike publikasjoner over hele verden. (Kilde Wikipedia).

Christiania, Holmensæteren. Norge
Christiania, Holmensæteren. Norge
Christiania, Holmensæteren. Norge

Granberg. Kunstindustri-Aktiebolags Förlag. Stockholm No. 28. (1904).

not rated kr 170,00 Kjøp