A.O.M Iversen (Alfred Olaus Malvin Iversen) fra Tromsø, drev som urmaker i Kirkevn 5 i Stjørdal. Han utvidet etter hvert varespekteret sitt og ble en av de store kjøpmenn på Halsen. Han fikk produsert en rekke postkort merket A. O. M. Iversen. Han var ikke fotograf, men gjennom en avtale med fotograf Østerås i nabohuset fikk han laget postkort i Kristiania av gode Stjørdalmotiv og satte sitt firmanavn på dem. (Kilde: Stjørdal fra strandsted til Storsamfunn av Kaare Berg).

«Olav Trygavassøn» – 1ste Start 1914
«Olav Trygavassøn» – 1ste Start 1914
not rated kr 1.200,00 Kjøp