Personopplysninger
Skrototeket lagrer de personopplysningene du har oppgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Ved registrering av konto hos Skrototeket blir følgende personopplysninger lagret; Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen
Opplysningene om deg lagres for å kunne sende din bestilling i posten, og for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med dine kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon i forbindelse med dine kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Du kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra Skrototeket.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Skrototeket vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med deg utleveres nødvendige opplysninger til fraktselskap, som for eksempel Posten eller andre fraktselskaper.

Sletting av personopplysninger
Mottatte opplysninger i forbindelse med dine kjøp lagres i vårt kunderegister i 3,5 år.

Rettigheter for den registrerte
Dine personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Skrototeket sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av oppgitte opplysninger.

For å holde deg trygg benytter Skrototeket tilkoblingssikkerheten HTTPS, som sertifiserer at nettstedet vårt er en pålitelig nettbutikk med høy datasikkerhet.

Behandlingsansvar
Skrototeket er ansvarlig for behandling av personopplysninger, og påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende epostadresse: trond@skrototeket.no